This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+382 32 330 254

Dom učenika i studenata "Spasić-Mašera", Kotor

Današnji Dom učenika i studenata „Spasić – Mašera“ – Kotor sagrađen je 1974.godine, a 26. juna iste godine zvanično završen i predat na upotrebu. U ljeto 1974. godine, dom je radio kao hotel za goste iz Beograda, a na početku školske 1974/1975. godine, pod svoj krov je primio prvu generaciju učenika i studenata, kojih je bilo 190, od čega 16 učenika i 174 studenta. Dan doma je 17. april, u čast sjećanja na narodne heroje ovog kraja, Spasića i Mašere, čije ime dom i nosi.

Više o tome

VAŽNE INFORMACIJE

Konkurs 2020/2021

Konkurs za prijem učenika i studenata u domove učenika i studenata u Crnoj Gori za školsku 2019/2020. godinu: uslovi konkursa, kriterijumi, potrebna dokumenta, rokovi za podnošenje dokumenata...
Saznajte više →

Pravila bodovanja

Ministarstvo prosvjete i nauke na osnovu Zakona donosi Pravilnik o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza...
Saznajte više →

Rang lista

Službа smеštаја sprоvоdi Kоnkurs zа smеštај studеnаtа u studеntskе dоmоvе, kојi rаspisuје Мinistаrstvо prоsvеtе Crne Gore. Kriterijumi za utvrđivanje redosleda na rang-listama donosi se na osnovu uspeha ostvarenom u prethodnom školovanju
Saznajte više →

Cijene smeštaja i ishrane

Na sjednici Upravnog odbora Doma učenika i studenata „Spasić – Mašera“ - Kotor, a prema Pravilniku, donesena je odluka o visini cijena za ishranu i smještaj u Domu za školsku 2015/2016 godinu
Saznajte više →

VIJESTI I OBAVEŠTENJA

  • Vijesti i obaveštenja 2015-09-10 by emarket1ng.NET Plan integriteta - JU Dom učenika i studenata „Spasić-Mašera“ Kotor BODOVNA LISTA STUDENATA II i III GODINE i I GODINE SPECIJALISTIČKIH STUDI...
  • Kotor - grad obrazovanja, kulture i lepote 2012-04-19 by emarket1ng.NET U srednjem veku u Kotoru su stvarali grčki slikari, medju kojima Nikola i Manojlo na početku XIV. vijeka. U XIII i XIV vijeku Kotor ima svoju apotek...

Dom Studenata Kotor

Kotor - grad obrazovanja, kulture i lepote

170x100U srednjem veku u Kotoru su stvarali grčki slikari, medju kojima Nikola i Manojlo na početku XIV. vijeka. U XIII i XIV vijeku Kotor ima svoju apoteku i ljekare, zlatare, kovače oružja i kovačnicu novca, biblioteku, klasično obrazovanje, teologe, komunalno uredjenje grada i Statut, notarske knjige... Pre vise od pet vekova u Kotoru je živio poznati dućandžija Marin Druško.Vredi pomenuti i poznatog trgovca i kotorskog kapetana Marka Grgurovića.

Kada je u pitanju kotorska renesansa književnost valja pomenuti Đorđa Bizantija, koji vec 1532. u Veneciji štampa stihove na italijanskom i latinskom. Ipak, najpolodonosniji renesansni poeta je Kotoranin Ludovik Paskvalić (1500 - 1551). Uz prethodnu dvojicu, XVI vek u Kotoru obilježio je i pjesnik Ivan Bona Borilis.

I teološki pisci su dali veliki kultorolški doprinos Kotoru. Jedan od najznačajnijih je Luka Bizanti, koji je 4. decenije upravljao kotorskom crkvom.

U Kotoru se nalazi Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore. Takođe u Kotoru postoje Pomorski fakultet kao i Fakultet za turizam i hotelijerstvo Univerziteta Crne Gore. Kotor ima studetski dom u Dobroti "Spasić-Masera".

U srednjoškolski centar koji se nalazi u Dobrotis padaju Gimnazija, Srednja medicinska škola, Srednja ekonomska škola kao i Nautička i Brodomašinska škola.

Stara mediteranska kotorska luka, okružena impresivnim gradskim zidinama, je vrlo dobro sačuvana i pod zaštitom je UNESKO-a, kao svetska kulturna baština. Između 1420-1797 Kotor je sa okolinom pripadao Veneciji pa je venecijanski uticaj ostavio trag na gradskoj arhitekturi. Kotorski zaliv (Boka Kotorska) jedan je od najdubljih i najdužih zaliva na Jadranskom moru pa se često naziva najjužnijim fjordom Evrope. Litice Orjena i Lovćena koje natkriljuju grad predstavljaju jedan od najveličanstevnijih predela na Mediteranu.

Poslednjih godina sve je veći broj turista koje privlače kako prirodna lepota Boke Kotorske tako i sam stari kotorski grad.

KONTAKT

Dom učenika i studenata, "Spasić-Mašera"
Kotor
tel: +382 32 330 254

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Scroll to top