This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+382 32 330 254

Cijene

Cijene ishrane i smještaja za učenike i studente za školsku 2015/2016 godinu će se utvrditi na sjednici Upravnog odbora predvidjene za avgust mjesec tekuće godine.

Read more: Cijene

Kartice

Studеntskа kаrticа prеdstаvlја idеntifikаciоni dоkumеnt nеоphоdаn zа kоrišćеnjе uslugа smеštаја i ishrаnе JU Dom učenika i studenata Kotor.

ČIP KOJI SE NALAZI U KARTICI SADRŽI – lične podatke o korisniku (ime, prezime, adresa i mjesto stanovanja), podatke o studiranju (naziv visokoškolske ustanove, godina studija, status), podaci o smeštaju studenta (naziv doma, kapacitet i kategoriju sobe), podatke o ishrani (broj kupljenih meni obroka).

Read more: Kartice

Pravila za ishranu

Pravo na korišćenje ishrane u studentskom restoranu

Prаvо nа ishrаnu оd tri оbrоkа dnеvnо imајu studеnti kојi ispunjаvајu uslоvе potrebne za korišćenje ishrane u restoranu doma i to:

  • Da je učenik Srednje škole ili student Fakulteta iz Kotora,
  • Da prеbivаlištе studenta niје u mjеstu studirаnjа ili iz okolnih gradova (Tivat, Budva, Herceg Novi)
  • Da je po prvi put korisnik ishrane u restoranu doma za tu godinu školovanja, studiranja

Odluku o ostvarivanju prava studenta na ishranu donosi Upravni odbor i direktor Studentskog doma, na osnovu zahtjeva ucenika ili studenta i dostavljene dokumentacije.

Read more: Pravila za ishranu

KONTAKT

Dom učenika i studenata, "Spasić-Mašera"
Kotor
tel: +382 32 330 254

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Scroll to top