Cijene

  • Print

Cijene ishrane i smještaja za učenike i studente za školsku 2015/2016 godinu će se utvrditi na sjednici Upravnog odbora predvidjene za avgust mjesec tekuće godine.

UPLATE ZA SMJEŠTAJ I ZA ISHRANU ZA SVE STUDENTE I UČENIKE MOGU SE IZVRŠITI NA RECEPCIJI ISKLJUČIVO U TERMINIMA:

  • OD 07.00h DO 11.00h – RADNIM DANIMA
  • OD 07.00h DO 09.00h – SUBOTOM
  • NEDJELJOM SE NE MOŽE UPLATITI ZA ISHRANU U DOMU

UPRAVA DOMA