This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+382 32 330 254

Opšti podaci o domu

Naziv: JU Dom učenika i studenata “Spasić – Mašera” - Kotor

Adresa: Kotor, Dobrota bb.
Broj i naziv pošte: 85330 Kotor
Broj telefona/fax - direktor: 032 330 258
Broj telefona - recepcija: 032 330 254
Web-adresa: www.domstudenatakotor.com
e-mail adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Broj žiro računa: 510 - 3551 - 57
Šifra doma u Ministarstvu prosvjete: 02012910
Dan doma: 17. april
Oblast: Boka Kotorska

pdfPlan integriteta - JU Dom učenika i studenata „Spasić-Mašera“ Kotor

Fakulteti koji gravitiraju prema Domu:

  • Fakultet za pomorstvo / odsjeci – nautika, menadžment u pomorstvu, brodomašinstvo, pomorske nauke;
  • Fakultet za turizam i hotelijerstvo / odsjeci – turizam, hotelijerstvo

Srednje škole koje gravitiraju prema Domu:

  • Srednja pomorska škola Kotor;
  • Srednja muzička škola Kotor;
  • Srednja medicinska škola;
  • Gimnazija

Broj učenika smještenih u Domu: 44
Broj vaspitnih grupa: 1
Broj vaspitača: 1
Broj studenata smještenih u Domu: 216
Broj radnika u Domu: 27

Dom učenika i studenata “Spasić – Mašera” se prostire na površini od 5370m2;
površina objekta sa pomoćnim objektom u osnovi je 4757m2.

Unutrašnji prostor doma je u dobrom i funkcionalnom stanju. Na ulazu u dom je veliki hol sa recepcijom gdje studenti i učenici mogu dobiti sve potrebne informacije.

Dom se sastoji od četiri sprata sa po dvije etaže, u kojima se nalazi 116 soba. Od tog broja je 30 trokrevetnih sa sopstvenim kupatilom, 25 dvokrevetnih soba sa sopstvenim kupatilom i 60 soba sa kupatilom na spratu, što ukupno čini 260 mjesta.

U domu postoji i vešernica koja je dovoljnog kapaciteta da obezbjedjuje čistu posteljinu i njenu redovnu zamjenu za sve stanare doma.

Dom raspolaže sa dvije klasične učionice sa po 30 mjesta, a jedna od njih je opremljena sa video- projektorom, tablom i ostalim nastavnim sredstvima koja omogućavaju odvijanje vaspitno-obrazovnih zadataka i programa.

U domu se nalazi i kuhinja sa restoranom od 200 mjesta, što je dovoljno za sadašnje brojno stanje abonenata. Kuhinja je januara 2010. godine kompletno renovirana, uveden je HACCP sistem, tako da sada pruža izvanredne uslove za pripremu i posluzivanje hrane.

haccap

U sklopu glavnog restorana nalazi se i jedan manji restoran, kapaciteta 30 mjesta, klimatizovan, opremljen sa klavirom i pripremljen za razne prigodne situacije i svečanosti.

Zelene površine oko doma, redovno se održavaju, obrezuje i uredjuje se drveće i postojeća živica.
Učenici i studenti sudjeluju i u izradi jelovnika zajedno sa šefom kuhinje, jer se ishrani učenika i studenata posvećuje posebna pažnja.

Ishrana u Domu se odvija:

  • Doručak 7.00h – 8.30h
  • Ručak 12.00h – 14.00h
  • Večera 18.00h – 20.00h


RITAM RADA DOMA

Administracija Doma radi od 07.00h do 15.00h
Recepcija radi od 00.00h do 24.00h
Kuhinja radi od 06.00h do 20.30h

KONTAKT

Dom učenika i studenata, "Spasić-Mašera"
Kotor
tel: +382 32 330 254

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Scroll to top