This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+382 32 330 254

Konkurs 2017/2018

pdfPreuzmite konkurs za školsku 2017/2018. godinu u pdf formatu

 

Na osnovu člana 109 Zakona o visokom obrazovanju (»Službeni list CG« br. 44/14, 47/15, 40/16 i 42/17), čl. 131 i 132 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (»Službeni list RCG« br. 64/02, 31/05, 49/07 i »Službeni list CG«, br. 45/10, 45/11, 39/13, 44/13 i 47/17), čl. 3 i 4 Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza (»Službeni list RCG«, broj 12/07, »Službeni list CG«, br. 25/11, 54/11, 39/15, 64/15 i 42/16) i čl. 3 i 4 Pravilnika o kriterijumima i načinu prijema učenika u domove učenika i ostvarivanje prava na participaciju prevoza (»Službeni list RCG«, broj 56/03 i »Službeni list CG«, br. 39/15 i 42/16), Ministarstvo prosvjete raspisuje

 

K O N K U R S

ZA PRIJEM UČENIKA I STUDENATA U

DOMOVE UČENIKA I STUDENATA U CRNOJ GORI

ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU

1.       USLOVI KONKURSA

Pravo učešća na Konkursu imaju učenici koji se školuju van mjesta stanovanja, koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini, kao i studenti koji se školuju van mjesta stanovanja, koji su prvi put upisali semestar odgovarajuće godine studija i nijesu mijenjali studijski program, i učenici koji pohađaju neku od srednjih školau Crnoj Gori.

Ukoliko nakon raspodjele mjesta u domu ostane slobodnih mjesta, pravo na smještaj i ishranu po ekonomskoj cijeni mogu ostvariti i studenti postdiplomskih magistarskih i doktorskih studija, koji nijesu u radnom odnosu, školuju se van mjesta stanovanja, a koji su prvi put upisali semestar odgovarajuće godine studija i nijesu mijenjali studijski program.

2.      KRITERIJUMI

2.1 Kriterijumi za prijem učenika u dom

Učenici i studenti se rangiraju prema ukupnom broju bodova, a rangiranje se vrši na osnovu dostavljene dokumentacije.

Ako je broj prijavljenih učenika veći od broja raspoloživih mjesta, izbor se vrši prema sljedećim kriterijumima:

-          uspjeh učenika u prethodnom školovanju i

-          udaljenost mjesta prebivališta učenika od škole.

U slučaju jednakog broja bodova, prednost imaju učenici koji imaju veći broj bodova na osnovu uspjeha.

Učenik sa posebnim obrazovnim potrebama ostvaruje pravo na smještaj u domu uz uvažavanje njegovih posebnih potreba.

Učenici mogu boraviti u domu u periodu nastave u skladu sa školskim kalendarom.

2.2 Kriterijumi za prijem studenata u dom

Kada veći broj studenata od broja predviđenog za prijem u dom ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju do broja predviđenog za prijem ima student:

-          koji je ostvario veći broj ECTS kredita i

-          koji ima veći index uspjeha.

Dom u okviru svojih smještajnih kapaciteta namjenski opredjeljuje do 5% kapaciteta za smještaj studenata iz najosjetljivijih grupa stanovništva i korisnicima materijalnog obezbjeđenja po propisima o socijalnoj zaštiti.

Studenti iz osjetljivih društvenih grupa, osim navedenih dokumenata podnose dokumentaciju kojom dokazuju pripadnost osjetljivoj društvenoj grupi.

3.      POTREBNA DOKUMENTA ZA UČENIKE

3.1Uz prijavu za smještaj u dom, učenik dostavlja:

-          Ovjerenu kopiju svjedočanstva iz VIII i IX razreda osnovne škole (za učenike I razreda srednje škole), odnosno ovjerenu kopiju svjedočanstva iz prethodne godine školovanja (za učenike II, III i IV razreda srednje škole);

-          Ovjerene kopije diploma i ostalih dokaza o osvojenim nagradama u domu ili van doma;

-          Potvrdu o mjestu prebivališta i

-          Uvjerenje da je roditelj, odnosno staratelj kandidata primalac materijalnog obezbjeđenja po propisima o socijalnoj zaštiti.

Dokumenta za učenike se podnose na adrese domova.

3.2 Učenici prilikom useljenja u dom prilažu:

-          Uput za smještaj i

-          Potvrdu nadležne zdravstvene ustanove, odnosno izabranog doktora, da je učenik sposoban za kolektivni život u domu.

Rang lista učenika koji su ostvarili pravo na smještaj i ishranu u domu objavljuje se na oglasnim tablama i na internet stranici doma.

Ukoliko je učenik nezadovoljan odlukom komisije, ima pravo prigovora direktoru doma u roku od tri dana od dana objavljivanja rezultata raspodjele.

3.3 Rok za podnošenje dokumenata za učenike je od 14. do 25. avgusta 2017. godine.

3.4 Broj raspoloživih mjesta za smještaj učenika u domove u Crnoj Gori:

  • Dom učenika u Podgorici, Ul. Svetozara Markovića br. 86, raspolaže sa 160 mjesta);
  • Dom učenika u Kotoru, Dobrota b.b., raspolaže sa 50 mjesta;
  • Dom učenika u Nikšiću, Ul. Danila Bojovića b.b., raspolaže sa 44 mjesta;
  • Dom učenika Bar raspolaže sa 110 mjesta;
  • Dom učenika Plužine raspolaže sa 89 mjesta;
  • Dom učenika Cetinje, raspolaže sa 15 mjesta i
  • Dom učenika Berane raspolaže sa 100 mjesta.

4.      POTREBNA DOKUMENTA ZA STUDENTE

Uz prijavu za prijem u dom studenti I godine studija treba da dostave:

-          Ovjerenu kopiju svjedočanstva III i IV razreda srednje škole;

-          Ovjerenu kopiju Diplome »Luča« ili njoj ekvivalentne diplome;

-          Ovjerenu kopiju Diplome o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;

-          Potvrdu o redovnom upisu na studijski program;

-          Potvrdu o mjestu prebivališta i

-          Uvjerenje o državljanstvu ili kopiju biometrijske lične karte.

Studenti II, III, IV, V i VI godine studija, dostavljaju:

-          Uvjerenje o položenim ispitima iz prethodne studijske godine (2016/17. godina);

-          Potvrdu o studiranju;

-          Potvrdu o mjestu prebivališta;

-          Kopiju indeksa i

-          Uvjerenje o državljanstvu ili kopiju biometrijske lične karte.

5.      ROKOVI ZA PODNOŠENJE DOKUMENATA

5.1 Od 28. avgusta do 15. septembra 2017. godine, za studente I godine studija, na adresu:

-          Stari studentski dom, Ul. Svetozara Markovića br. 86, Podgorica

-          Dom učenika i studenata u Kotoru, Dobrota b. b.

-          Dom učenika i studenata u Nikšiću, Ul. Danila Bojovića b. b.

-          Dom učenika i studenata Cetinje, Ul. Njegoševa b.b.

5.2 Od 11. do 29. septembra 2017. godine, za studente II, III, IV, V i VI godine studija, na adresu:

-          Stari studentski dom u Podgorici, Ul. Svetozara Markovića br. 86

-          Dom učenika i studenata u Kotoru, Dobrota b.b.

-          Dom učenika i studenata u Nikšiću, Ul. Danila Bojovića b.b.

-          Dom učenika i studenata Cetinje, Ul. Njegoševa b.b.

5.3 Broj raspoloživih mjesta za smještaj studenata u domove u Crnoj Gori:

-          Dom studenata u Podgorici raspolaže sa 1.032 mjesta;

-          Novi studentski dom u Podgorici raspolaže sa 400 mjesta;

-          Dom studenata u Nikšiću raspolaže sa 250 mjesta;

-          Novi studentski dom u Nikšiću sa 260 mjesta;

-          Dom studenata u Kotoru raspolaže sa 200 mjesta i

-          Dom studenata na Cetinju raspolaže sa 80 mjesta.

Rang lista studenata koji su ostvarili pravo na smještaj i ishranu u domu objavljuje se na oglasnim tablama i na internet stranici doma.

Ukoliko je student nezadovoljan odlukom komisije, ima pravo prigovora direktoru doma u roku od tri dana od dana objavljivanja rezultata raspodjele.

Useljavanje studenata vrši nadležna služba doma.

Studenti prilikom useljenja u dom prilažu:

-          Uput za smještaj;

-          Potvrdu nadležne zdravstvene ustanove, odnosno izabranog doktora, da je student sposoban za kolektivni život u domu;

-          Kopiju indeksa;

-          Kopiju biometrijske lične karte;

-          Ovjerenu izjavu o preuzimanju duga i

-          Potpisan ugovor o uzajamnim obavezama studenta i uprave doma.

                                                                       

Tekst Konkursa nalazi se na internet stanici Ministarstva prosvjete (www.mps.gov.me/ministarstvo/konkursi).

 

pdfPreuzmite konkurs za školsku 2017/2018. godinu u pdf formatu

KONTAKT

Dom učenika i studenata, "Spasić-Mašera"
Kotor
tel: +382 32 330 254

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Scroll to top