This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+382 32 330 254

Dom učenika i studenata "Spasić-Mašera", Kotor

Današnji Dom učenika i studenata „Spasić – Mašera“ – Kotor sagrađen je 1974.godine, a 26. juna iste godine zvanično završen i predat na upotrebu. U ljeto 1974. godine, dom je radio kao hotel za goste iz Beograda, a na početku školske 1974/1975. godine, pod svoj krov je primio prvu generaciju učenika i studenata, kojih je bilo 190, od čega 16 učenika i 174 studenta. Dan doma je 17. april, u čast sjećanja na narodne heroje ovog kraja, Spasića i Mašere, čije ime dom i nosi.

Više o tome

VAŽNE INFORMACIJE

Konkurs 2021/2022

Konkurs za prijem učenika i studenata u domove učenika i studenata u Crnoj Gori za školsku 2021/2022. godinu: uslovi konkursa, kriterijumi, potrebna dokumenta, rokovi za podnošenje dokumenata...
Saznajte više →

Pravila bodovanja

Ministarstvo prosvjete i nauke na osnovu Zakona donosi Pravilnik o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza...
Saznajte više →

Rang lista

Službа smеštаја sprоvоdi Kоnkurs zа smеštај studеnаtа u studеntskе dоmоvе, kојi rаspisuје Мinistаrstvо prоsvеtе Crne Gore. Kriterijumi za utvrđivanje redosleda na rang-listama donosi se na osnovu uspeha ostvarenom u prethodnom školovanju
Saznajte više →

Cijene smeštaja i ishrane

Na sjednici Upravnog odbora Doma učenika i studenata „Spasić – Mašera“ - Kotor, a prema Pravilniku, donesena je odluka o visini cijena za ishranu i smještaj u Domu za školsku 2015/2016 godinu
Saznajte više →

VIJESTI I OBAVEŠTENJA

  • Vijesti i obaveštenja 2015-09-10 by emarket1ng.NET Rang listu studeta I i II godine MASTER studija 2021/2022 Zapisnik komisije RANG LISTA STUDENATA II, III, I GODINE SPECIJALISTIČKIH STUDIJA 2021/22...
  • Kotor - grad obrazovanja, kulture i lepote 2012-04-19 by emarket1ng.NET U srednjem veku u Kotoru su stvarali grčki slikari, medju kojima Nikola i Manojlo na početku XIV. vijeka. U XIII i XIV vijeku Kotor ima svoju apotek...

KONTAKT

Dom učenika i studenata, "Spasić-Mašera"
Kotor
tel: +382 32 330 254

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Scroll to top