Skip to main content

Organizacija studenata

Naziv: Domska organizacija studenata Kotor (DOS)

Studentska organizacija Doma učenika i studenata „Spasić – Mašera“ u Kotoru je: Udruženje stanara Doma učenika i studenata „Spasić – Mašera“ u Kotoru.

Cilj osnivanja i postojanja:

Poboljšanje uslova i položaja studenata i učenika, poboljšanje kvaliteta boravka i rada u domu, zastupanje interesa studenata i učenika koji su stanari doma, saradnja sa naučnim , kulturnim, privrednim i studentskim organizacijama u zemlji i inostranstvu, poboljšanje javnog, sportskog i kulturnog života.

Članovi DOS-a:

pravo da bude član DOS-a ima svaki student Fakulteta iz Kotora ili učenik Srednje škole iz Kotora ako je stanar doma.

Organi upravljanja:

  1. Skupština  – sačinjavaju je članovi DOS-a
  2. Koordinator  –  Aleksa Čepić  - FZP
  3. Prvi zamjenik koordinatora  -  Dražen Backović - FZP
  4. Koordinator Komisije za kulturno - zabavni život  - Marija Cupara – FTH
  5. Koordinator komisije za ishranu – Danijela Medenica – FTH
  6. Koordinator disciplinske komisije – Miloš Mijanović – FZP