Skip to main content

Cijene smještaja i ishrane

Cijene ishrane i smještaja za učenike i studente za školsku 2015/2016 godinu će se utvrditi na sjednici upravnog odbora predvidjene za avgust mjesec tekuće godine.

Uplate za smještaj i za ishranu za sve studente i učenike mogu se izvršiti na recepciji isključivo u terminima:

  • Od 07.00h do 11.00h – radnim danima
  • Od 07.00h do 09.00h – subotom
  • Nedjeljom se ne može uplatiti za ishranu u domu

Uprava doma