Skip to main content

Teretana

Kućni red teretane

  • Nakon korišćenja svi korisnici teretane su dužni da vrate opremu na unaprijed predviđeno mjesto

  • Obavezno poštovanje ženskog termina koji traje svaki dan u periodu od 19h – 21h

  • Za svaku namjerno nastalu štetu, odgovorni korisnik teretane je dužan snositi troškove

  • Na zahtjev nadležnih lica potrebno je pokazati člansku karticu ukoliko je takva izdata

  • Preporučljivo je da svi korisnici teretane sa sobom ponesu peškir i posebne patike za vježbanje u cilju boljeg održavanja higijene i čistoće teretane

Zabranjeno je:

  • Okupljanje nevježbača u prostoriji teretane
  • Izazivanje nereda, nepristojno ponašanje i svako drugo ponašanje kojim se ometaju ili ugrožavaju druga lica u teretani
  • Unošenje i upotreba alkohola, hrane i psihoaktivnih supstanci

U SLUČAJU NEPOŠTOVANJA PRAVILA TERETANE, KORISNICIMA SE MOŽE ODUZETI PRAVO KORIŠĆENJA

Radno vrijeme teretane
08:00–23:00h

Ženski termin
19:00–21:00h

Članarina po semestru:

Žene: 15,00€
Muškarci: 20,00€