Skip to main content

Pravo na korišćenje ishrane u studentskom restoranu

Prаvо nа ishrаnu оd tri оbrоkа dnеvnо imајu studеnti kојi ispunjаvајu uslоvе potrebne za korišćenje ishrane u restoranu doma i to:

  • Da je učenik Srednje škole ili student Fakulteta iz Kotora

  • Da prеbivаlištе studenta niје u mjеstu studirаnjа ili iz okolnih gradova (Tivat, Budva, Herceg Novi)

  • Da je po prvi put korisnik ishrane u restoranu doma za tu godinu školovanja, studiranja

Odluku o ostvarivanju prava studenta na ishranu donosi Upravni odbor i direktor Studentskog doma, na osnovu zahtjeva ucenika ili studenta i dostavljene dokumentacije.

Uplate za korišćenje usluga doma

Da bi se hranio u restoranu, student prvenstveno mora da posjeduje studentsku karticu pomoću koje kupuje obroke.

Uplate za obroke se vrše u pošti ili u banci na žiro račun doma: 510-3551-57.

Uplatnicu potom treba donijeti na recepciji i jedan primjerak priložiti.
Obroci se mogu kupovati i po dekadama (po deset doručaka, ručaka, večera).
Broj obroka upisuje se na čip kartici. Na isti način se vrše i ostale uplate, za žeton (služi za korišćenje escajga), karticu, smještaj ili na ime kolektivne štete u domu.